CO2-utsläppsrättsmarknaden i Europa och Europeiska kolfonden


Dela den här artikeln med dina vänner:

Konferens - Konfrontation, Hörande och Debatt Amphi. Torsdag 10 februari från 18 timmar 15 till 20 timmar 15

Philippe GERMA
Chef för investeringsfonder
Finansieringslösningar
IXIS Corporate & Investment Bank
Generaldirektör
IXIS Miljö & Infrastruktur

Klimatfrågan har blivit centralt för Europa.
Det debatteras inte längre om dess verklighet utan politiska strategier. Mot bakgrund av verklig osäkerhet om omfattningen av konsekvenserna måste vi agera. Men hur? Kyotoprotokollet har infört instrument som just trätt i kraft i Europa och Frankrike. Kommer de att vara effektiva? Hur ska Frankrike och Europa ta itu med post-Kyoto-epoken?

Philippe Germa förvaltar investeringsfonderna och har erhållit att hans tjänster hanterar den europeiska marknaden för tillstånd. Kan Frankrike spela en vinnare med dessa nya instrument för marknadsreglering?

Philippe Germa kommer att dela sin erfarenhet och presentera sin egen vision om genomförandet och eventuella evolutioner av dessa verktyg.

Leonardo da Vinci Universitetspolen
Fotgängare: Metro Defense (92) och höger om arken
Bil: Parkering tillhandahålls på 12 med Leonardo da Vinci 92400


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *