Parasoluppdrag: att förstå rollen som moln och aerosoler


Dela den här artikeln med dina vänner:

PARIS, 16 Dec 2004 (AFP) - Mikro satellit CNES Parasol, som lanseras av en Ariane 5 lördag med sex andra passagerare bör bättre förstå klimatpåverkan av moln och aerosoler, de små partiklar suspenderade i luften.

Under lång tid har endast växthusgaser beaktats för att studera fenomenet global uppvärmning, säger National Center for Space Studies. Men bortsett från uppvärmningsväxthuseffekten, aerosoler och moln, genom att skydda solen som ett solskydd, tenderar att kyla jord-atmosfärssystemet.Les travaux de modélisation ont montré que les aérosols naturels (cendres volcaniques ou embruns marins), ou ceux créés par l'activité humaine, jouent un rôle crucial dans l'évolution du climat et constitueraient même, selon l'Académie des Sciences, « la plus grande source d'incertitude » dans l'étude du climat.

Hela frågan är att bestämma vad som är för planeten, globalt men också enligt regionerna, den slutliga balansen i tävlingen som spelas mellan denna parasolleffekt och växthuseffekten.

Parasol (Polarisation och Reflekterande Anisotropi i toppen av atmosfären, i kombination med en observations-satellit som bär en Lidar) bör ge några svar. Som den andra satelliten i Myriade-sektorn som utvecklats av CNES, kommer den att mäta polariserat ljus i flera riktningar för att bättre karakterisera moln och aerosoler, förutom att deras spektral signatur observeras mer konventionellt.

För detta ändamål kommer mikro-satelliten att innefatta en Polder bredbilds-radiomätare, utformad tack vare bidraget från Lille's Atmospheric Optics Laboratory (CNRS-USTL).

Den information som lämnas kommer att göra det möjligt att specificera kvantitet och storleksfördelning av aerosoler över havet samt deras grumlighetsindex (halt av suspenderat material) över markytan. De kommer också att bidra till detektering av moln, bestämning av deras termodynamiska fas, deras höjd och uppskattningen av flödet reflekterat i soldomänen. Vattendammens innehåll kommer också att beräknas.

Parasol, vars förväntade livslängd är två år, producerades under överinseende av CNES. Dess utveckling var starkt beroende av Polder nyttolastprogram och Demeter, CNES första mikrosatellit, för plattformen för att minska kostnader och ledtider.

Det vetenskapliga ansvaret för uppdraget ligger hos CNRS Atmospheric Optics Laboratory (LOA, Lille).

Parasol sera positionné par rapport aux satellites Aqua et Aura (Nasa), Calipso (Nasa/Cnes), Cloudsat (Nasa/Agence spatiale canadienne) de façon à compléter la formation appelée « A-Train », un observatoire spatial exceptionnel qui sera complété en 2008 par un autre satellite de la Nasa, Oco.

källa: AFP


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *