En experimentell motor som arbetar med magnesium och vatten


Dela den här artikeln med dina vänner:

En forskargrupp vid Tokyo Institute of Technology har utvecklat en prototyps experimentell motor som genererar en rotationsstyrka från kemisk reaktion mellan vatten och magnesium.

Denna prototyp består av en cylindrisk metall med ett vatteninlopp på dess undre del och två utlopp som pekar i motsatta riktningar på dess övre del. Cylindern fylls med bitar av magnesium och upphettas till 600 grader Celsius.

När vatten tillsätts reagerar det med magnesium för att bilda magnesiumoxid och väte: Mg + H2O → MgO + H2.

Den framdrivande kraften som orsakas av utloppet av de två gaserna i cylindern vrider den senare på sin axel. Vätgas reagerar sedan med syre i luften för att bilda vattenånga.

Denna motor använder inte fossil energi, det avger inte koldioxid. Dessutom kan magnesiumoxiden som härrör från reaktionen recirkuleras.

Faktum är att Tokyo Institute of Technology arbetar i samarbete med Mitsubishi Corp. på ett projekt som heter "Entropia Laser Initiative", vars syfte är att återvinna magnesiumoxid genom att exponera den för en laser som drivs med solenergi.

källa


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *