Brutna priser och låg kostnad. Ekonomisk välsignelse eller fara?

Låg kostnad: Med hjälp av betydande tekniska framsteg i två århundraden har ekonomiska strategier styrts av omättliga "kapitalistiska" utmaningar som är allt mer krävande i vinster och alltid motiverade av den osynliga handens intervention (1) "skulle optimeras för det största antalet resultatet av valet att svara på [...]

Kina minskar importen av utländska industriavfall kraftigt. En jordbävning eller en chans för den europeiska återvinningsindustrin?

Sedan 1er januari 2018 har Kina beslutat att blockera importen av många kategorier av avfall. Kina är också världens första återvinningsanläggning efter att ha varit den första tillverkningsanläggningen i världen! Detta beslut innebär många problem både i våra länder och där. Analys av fakta! Ett förbud [...]

Förlängning av godkännandet av Roundup (glyfyat) för 5 år i Europa ... Tack vem?

I debatt sedan 2015 har Europa idag beslutat att förlänga tillståndet för RoundUp trots hälsoriskerna för människors hälsa och vilda djur. Faktum är att medlemsstaterna har kommit överens om måndag för att godkänna 5-glyfosat vid en överklagandekommitté efter mer än två års intensiv debatt om denna herbicid [...]