Ozon: svår eliminering av metylbromid


Dela den här artikeln med dina vänner:

Av de ozonnedbrytande ämnen som har avvecklats är CFCs troligen den mest kända.

Det är sant att de kvarstår i flera decennier i atmosfären och att de var närvarande i föremål som används dagligen, såsom kylskåp. Även om mindre känd är metylbromid en lika skadlig produkt för atmosfäriskt ozon: denna bekämpningsmedel måste försvinna helt från industrialiserade länder i 2005, enligt schemat som fastställs i Montrealprotokollet.

Förenta staterna begär dock nya undantag för 2006-året för att använda 6.500-ton metylbromid igen.

Den amerikanska ansökan kommer att ses över vid 17-mötet mellan parterna i Montrealprotokollet, som hölls i Dakar, Senegal, från 7 till 16 i december. Detta protokoll, antaget i 1987, organiserar avlägsnande av ämnen som bryter ut det atmosfäriska ozonskiktet, "skölden" som skyddar jorden från ultraviolett strålning.


Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *