CO2 fällor: Rester från asbestgruvor kan användas för att bekämpa global uppvärmning


Dela den här artikeln med dina vänner:

Avskiljningsplatserna i södra Quebec skulle naturligt ha sekvestrerat nästan 1,8 miljoner ton atmosfärisk koldioxid (CO2) i ett sekel. Och den här siffran representerar endast en liten del av den totala sekvestrationspotentialen som erbjuds av denna sektor, enligt en studie utförd vid Institutionen för geologi och geologisk teknik vid Laval University i Quebec.

Under de senaste åren, professor Beaudoin förespråkar för kolbindning som ett komplement till att minska utsläppen av CO2 och minskningen av energiförbrukningen fullfölja målen i Kyotoprotokollet. I Quebec kan denna tredje väg vara genom rester från exploatering av krysotil (asbest). Indeed, halten magnesium i resterna reagerar naturligt med den atmosfäriska CO2 att bilda en mineral som kallas hydromagnesit, varvid CO2 immobiliseras för all framtid. Denna reaktion skulle reducera mängden CO2 i atmosfären genom att reglera alla fall av bearbetningsavfall som fördärva landskapet av områdena av asbest och Estrie (öster Quebec).

Kontakter:
beaudoin@ggl.ulaval.ca
Källor: Jean Hamann - På farten, 28 / 04 / 2005 - Laval University
- http://www.scom.ulaval.ca/File.of.Evenements/2005/04.28/fiola.html
Redaktör: Nicolas Vaslier MONTREAL, nicolas.vaslier@diplomatie.gouv.fr


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *