Luftföroreningar minskar med 8 månader och en halv Europas livslängd.


Dela den här artikeln med dina vänner:

Enligt Världshälsoorganisationen har partikelutsläpp i atmosfären minskat livslängden i Europa av 8 med en och en halv månad. Kostnaden för medicinsk uppföljning av sjuka på grund av dessa partiklar är mycket hög.

Dessa luftburna partiklar består huvudsakligen av sulfat, nitrater, ammonium, natriumklorid, kol, mineralämnen och vatten. De finaste av dem är de farligaste eftersom de kan penetrera djupt in i lungorna. Hon bildas genom förbränning av en andel av diesel eller bensin i bilmotorer och för det andra genom att bränna kol, lignit och biomassa i kraftverk som producerar elektricitet. Biltrafik, vägrosion och nötning av däck och bromsar bidrar också till dessa skadliga utsläpp.

Det är verkligen angeläget att äntligen inrätta en ansvarig transportpolitik och gå ut ur samhället alls


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *