Transportförorening underskattad


Dela den här artikeln med dina vänner:

Europeiska miljöbyrån (www.eea.eu.int), i sin senaste rapport "Tio viktigaste transport- och miljöproblem för policymakare", konstaterar att användningen av otillräckliga teststandarder leder till en underskattning av luftförorenande utsläpp från nya fordon. Testcyklerna återspeglar inte de faktiska användningsförhållandena som förklarar varför luftföroreningen inte minskar så fort som de tekniska uppgifterna låter det hoppas.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *