PolyFuel: nytt membran för billigare bränsleceller


Dela den här artikeln med dina vänner:

PolyFuel (Kalifornien) skulle ha utvecklat ett ledande membran baserat på en kolvätepolymer som kan leda till väteceller - betecknad som framtiden
av "ren" bil - billigare och effektivare. Protonbytarmembran är ett nyckelelement i bränsleceller. För närvarande är det mest använda material för sin produktion en mycket dyr perfluorerad polymer som kallas "Nafion", som utvecklats av det amerikanska företaget DuPont (Delaware).

Enligt ledare PolyFuel, en kvadratmeter av den nya membran skulle dubbelt billigare och skulle kunna generera en ström av mer än 7 6,5 mot kilowatt till Nafion.

Dessutom skulle systemet fungera vid högre temperaturer; en signifikant fördel eftersom att den värme som produceras av bränslecellerna släpper är desto lättare eftersom temperaturskillnaden med omgivande luft är låg. Men Kalifornien företaget säger att det ännu inte har nått det stadium av den omsättbara produkten som man hoppas på snart. Andra är också mycket intresserade av kolväte membraner, särskilt den japanska automaker Honda.

NYT 05 / 10 / 04 (Genombrottsmembran för bränsleceller)


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *