För en framtid utan förbränningsanläggningar


Dela den här artikeln med dina vänner:

CAP21 har lanserat en petition för att begränsa uppbyggnaden av förbränningsanläggningar.Här är de olika poängen försvarade:

» Förminskning av förpackningen vid källan, som kräver användning av förpackningsprodukter som säkerställer möjligheten till återvinning, materialåtervinning, återvinning via deposition samt beskattning av icke-återvinningsbara förpackningar.

Ställa in en miljöekonomi som genererar sysselsättning, wedged på dessa nya insättningar.

Förlängning av ekonomiskt stöd till alla massor av återvinningsbara produkter sorteras i hem eller i industriella sorteringscentra.

Materialåtervinning av jäsbara produkter och slamgenom kompostering eller anaerob nedbrytning.

Justera faktureringsläge insamling och behandling av hushållsavfall, sättet för ersättning som gäller för vatten, gas och el.

Introduktion av planeringsregler med beaktande av utrymmehinderna i samband med sortering, selektiv insamling och upprättande av uppacknings- och återhämtningsplattform i alla kommersiella byggprojekt med mer än 300 m² av försäljningsområde. "

Alla dessa punkter är redan, till stor del eller delvis, tillämpade i andra länder i Europeiska unionen, särskilt länderna i norr. Det skulle räcka om Frankrike inspireras lite av dessa andra länder ...

Signera samtalet


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *