Biodrivmedel utfärdar rena oljor

Dela den här artikeln med dina vänner:

Den råa vegetabiliska oljesektorn: problematisk. av Yves LUBRANIÉCKI

Nyckelord: växthuseffekt, extrem fattigdom, utarmning av oljeresurser, ren vegetabilisk olja som används för energiändamål, jordbruk

Introduktion

För närvarande står mänskligheten inför tre av de mest massiva faror som den har uppstått sedan födseln:

1 - Ökningen av växthuseffekten som äventyrar den biologiska mångfalden på grund av klimatförändringens snabba takt,

2 - slutet av oljan, medan hela den globala ekonomin bygger på olja,

3 - obalansen alltmer outhärdlig mellan rika och fattiga länder, utöver det oacceptabla mänskliga genererar geopolitiska spänningar crescendo hela världen.

Le point crucial de ces difficultés est l’accès à l’énergie. Or, seule une source d’énergie apporte dès aujourd’hui de bonnes réponses à ces questions : « l’huile végétale pure » (HVP), on parle aussi « d’huile végétale brute » (HVB).

Indeed, möjliggör den största möjliga användning av fossila bränslen av omodifierat vegetabilisk olja i stället för en del betydande förbättringar till följd av stabilisering av växthuseffekten, tack vare genomförandet av en ekonomi som bevarar icke förnybara bränsle reserver och genom utveckling av sund ekonomisk aktivitet i fattiga länder.
Det finns emellertid tre oundvikliga förutsättningar att fråga i förväg, annars kan skadan försämras ännu snabbare i naturen.

utveckling

Trots utvecklingen av en viss medvetenhet om de senaste fyrtio åren har miljöhotet inte upphört att vara mer exakt och att öka i tre former:

1ère hot: Effekten av växthuset

Idag, och för bara några år, har befolkningen börjat bli medveten om en fara som är specifik i sin globala natur. Det sprider sig till hela planeten och hotar alla arter genom att variera sin miljö genom en modifiering, redan begåvad global och för snabb jordens klimat. Detta är ökningen av växthuseffekten.
Sa cause est d’une simplicité biblique, essentiellement depuis la révolution industrielle de 1850, l’homme rejette sans compter dans l’atmosphère et sous la forme de gaz carbonique (CO2) le carbone que les plantes ont fixé pendant 300 millions d’années pour fabriquer ce que l’on appelle « les combustibles fossiles » : le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Or le CO2 est l’un des plus volumineux gaz à effet de serre et il n’y a pas de combustible fossile « propre ». Si l’on met du carbone fossile à l’entrée, on a la même quantité de carbone fossile à la sortie, quoi qu’on fasse.
En siffra, bara för att illustrera: 6 miljarder ton utsläpp av konstgjorda CO2 i 1950, 22 miljarder 1989, 24 2000 miljarder (Källa: US Department of Energy [1]).
Med bland annat 8% och mer årliga tillväxthastigheter i Kina och Indien utöver de i Förenta staterna, Östeuropa, Brasilien, Turkiet etc. Detta fenomen är inte på väg att vändas, eftersom en ekonomisk tillväxtpunkt i stort sett resulterar i en ökning av en punkt i energibehovet och därmed av CO2-utsläpp.

2th hot: bristen på olja.

Experter börjar uttrycka mycket starka rädslor om när oljan börjar rinna ut. Således tar vi ett första viktigt steg: den där slutligen volymen av efterfrågan överstiger volymen upptäckter av nya reserver [2].
Le cap suivant, connu sous le nom de « peak oil » est celui où la demande de pétrole va définitivement dépasser l’offre. Cette date fatidique ne cesse de se déplacer en fonction des expertises, mais de plus en plus clairement, elle semble s’approcher de façon menaçante pour l’économie du monde [3]. En tout cas, qu’il reste 5 ans ou 100 ans de pétrole ne change rien au fait qu’à ce jour nous ne savons pas répondre à la question : « Par quoi remplacerons-nous le pétrole ? ».

3th Threat: Extreme Poverty

Parallèlement, la différence entre les pays riches et les pays pauvres s’améliore sensiblement entre le Nord et l’Asie ou entre le Nord et l’Amérique du Sud, mais demeure obstinément insupportable entre le Nord et l’Afrique. Elle ne « demeure » pas insupportable, elle continue à s’aggraver avec, notamment, des pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale ou d’Afrique de l’Est bloqués dans une situation sanitaire, administrative et politique incompatible avec le moindre espoir de développement à court ou même à moyen terme. Avec 25,4 millions de séropositifs (source ONUSIDA). Par ailleurs, l’agence officielle « Faire reculer le paludisme » fait observer que « les économistes imputent au (seul) paludisme un déficit de croissance annuelle pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d’Afrique » [4]. Imaginez la croissance de la France amputée d’un pour cent par une seule maladie !

Det finns ingen pessimistisk kränkande laddning i detta trefaldiga uttalande som tyvärr inte längre bestrids av de experter som är värdiga för namnet. Vi har ännu inte väntat på politiska beslut för att återställa en viss lugn för våra barns och deras framtida framtid.
Bien entendu, compte tenu des enjeux économiques en cause, nombreux sont ceux qui proposent la solution qui correspond le mieux, non à la situation, mais à leurs intérêts. Ils font ainsi totalement l’impasse sur les dangers que leur attitude irresponsable fait courir « pour de vrai » à l’humanité.

Ändå finns det en lösning ...

En lösning som kan ge ett bra svar på de tre hot som nämns ovan: den rena vegetabiliska oljesektorn.

Den består i att använda den omodifierade vegetabiliska oljan, helt enkelt dekanteras, avslemmad och filtrerades 3 mikron, i stället för bränsleolja eller gasolja i dieselbränsle användning eller bränsle användning med en bränslebrännare för uppvärmning.
I alla dessa tillämpningar (det här gäller inte bensinindustrin) är vegetabilisk olja en perfekt ersättning för olja.

Det är enkelt, idag, det är inte möjligt direkt på ett massivt sätt, det skulle vara nödvändigt att göra några väldigt enkla tekniska ändringar av de använda enheterna. Till exempel, i vissa äldre bilar med Bosch-injektionspump och indirekt injektion kan du använda 100% solros- eller rapsolja utan modifiering (kanske bara installera ett litet oljeuppvärmningssystem för vintern).
De flesta konventionella dieselfordon kan använda upp till 50% solros- eller rapsolja utan större modifiering. De modernaste motorerna kräver de viktigaste justeringarna. De bör utformas från början till arbete med vegetabilisk olja. Detta är varken mer eller mindre komplicerat än vad som är gjort idag för att arbeta med olja.

Speciellt eftersom arbetet av Dr Ludwig Elsbett, en tysk ingenjör som i 80 år, hade uppfunnit och utvecklat en helt flex dieselmotorolja och alla befintliga oljor, ren eller blandad i någon proportion ( 2000 användbara vegetabiliska oljor är listade runt om i världen).

Det är i huvudsak av politiska skäl att denna motor, vars prestanda var jämförbar med de senaste järnvägarna för högtrycksdiesel idag, tillverkades aldrig industriellt. Idag är det nödvändigt för mänskligheten att se att industrin tar dessa idéer att äntligen producera i stor skala.

I Tyskland modifierar auto mekaniker fordonen på begäran så att de kan använda rå vegetabilisk olja som bränsle. Detta är tillåtet i Tyskland men ännu inte i Frankrike. Sedan 8 May 2003, tillåter ett europeiskt direktiv (nr: 2003 / 30 / EC) medlemsstaterna att ge detta tillstånd [5]. Men hittills är det fortfarande inte gjort i Frankrike. Vilken skillnad kan rättfärdiga denna franska inställning?

Varför försvara användningen av vegetabilisk olja i stället för olja?

Först och främst, kom ihåg och håll i minnet att det mest användbara och intelligenta energifältet är energibesparande, inget måste göras på detta område utan att först optimera användningen av energi. energi.

Mais, cela trouve vite une limite quand on lit les chiffres des taux de croissance des pays asiatiques ou des consommations nord américaines. Même si les économies sont extrêmement efficaces partout, elles ne changeront pas grand-chose au problème ; tout juste permettront-elles de « gagner » quelques années, voire quelques décennies, mais elles n’auront que relativement peu de résultats en ce qui concerne l’effet de serre et resteront sans effet sur l’extrême pauvreté de certains pays.

Också, under förutsättning att de tre villkor som anges nedan är uppfyllda, kan vi starkt rekommendera den massiva användningen av råoljaolja eftersom det ger ett enkelt och effektivt svar på de tre hot som nämns ovan.

1 - När det gäller växthuseffektenfaktumet att använda ett omodifierat vegetabiliskt bränsle gör det möjligt att säkerställa en balans mellan kolet som fastställs av anläggningen under dess mognad och koldioxidutsläppen i atmosfären i samband med förbränningen. Vi flyttar till en årlig koldioxidcykel och totalt sett är det inte längre en ökning av mängden koldioxid i atmosfären.

2 - När det gäller bristen på oljadet faktum att man använder sig av en omodifierad grönsaksektor gör det möjligt att tänka sig användningen av detta bränsle för hela dynan, från början av kulturen till dumpning av bränslet i tanken i fordonet eller brännaren. Inget behov av olja från den ena änden av kedjan till den andra.

Aujourd’hui, il n’en est rien, quand on nous parle de « biodiesel », on parle d’ester méthylique d’huile végétale. Or celui-ci, d’abord, est cultivé avec utilisation de pétrole dans les engins de culture, de collecte et de transport puis de distribution. Ensuite, il fait l’objet de forçage par des engrais très gourmands en énergie fossile et dégageant eux-mêmes à l’usage de l’oxyde nitreux qui est un puissant gaz à effet de serre. Enfin, il est obtenu en chauffant (beaucoup d’énergie nécessaire) l’huile sous pression (beaucoup d’énergie nécessaire) en présence d’un alcool (beaucoup d’énergie nécessaire pour le produire). Si bien que, si l’on fait l’écobilan total de l’utilisation de cette filière « huile modifiée », on constate qu’il est extrêmement décevant.

Det skulle vara orimligt lättare att modifiera ursprungligen, till deras tillverkning, motorerna eller brännarna så att de kan konsumera direkt och likgiltigt av ren olja eller oljan eller en blandning av de två. Vi förstår att detta inte skulle utgöra något tekniskt problem (förutom att fortsätta att inte vilja lösa dem), men bara ett politiskt problem.

Ja eller nej, accepterar vi att lämna våra barnbarn en planet utan olja med dåligt klimat eller kommer vi att använda den här enkla tekniken för tillgång och sysselsättning?

3 - När det gäller kampen mot extrem fattigdomOljeväxter är möjliga i nästan alla klimat, det vill säga i alla breddgrader. Detta är en stor skillnad med olja, vilket är långt ifrån jämnt fördelat runt planeten. Det är detta parsimoni i distributionen av oljefält som ligger till grund för alla geopolitiska komplikationer som mänskligheten har upplevt sedan oljan var kung. Hur många miljoner män och kvinnor på denna planet har sina liv, deras frihet eller deras värdighet offrades i namn av de rikaste till Guds petroleums tillgång?

Et s’il existait une autre voie ? Une voie qui permette de rendre de nombreux pays dont certains très pauvres, les plus pauvres, producteurs de richesse énergétique. Une voie qui permettrait de réduire considérablement la notion de dépendance énergétique puisque beaucoup de pays, à commencer par le nôtre, deviendraient producteurs, voire marchands d’énergie, plus de « choc » à craindre.

Tanken här är att komplettera vår europeiska produktion genom att så mycket som möjligt utveckla odling av oljeaktiga växter, av vilka vissa är mycket produktiva, på mark som inte används idag. Dessa grödor kan ge jobb och inkomst för personer som för närvarande lider av extrem fattigdom utan att äventyra levnadsstandarden och sysselsättningen i rika länder.

För en gång skulle det inte finnas någon motsägelse utan komplementaritet mellan intressen mellan nord och syd.

Erforderliga ytor

I vårt resonemang väger en liter olja omkring 920 gram.

Den mest produktiva oljeväxterna i världen är den guineanska palmen (Elæis guineensis). Per år producerar han minst 3 500 liter palmolja per hektar och en annan fördel, han fixar flera ton CO2 per år per hektar för 25 år. Det växer uppenbarligen i heta länder och kräver att vatten producerar bra. Om vi ​​använder det som en referens lite teoretisk, för att fixa idéerna: att ersätta en fjärdedel av den 3,5 miljard ton olja som mannen för närvarande förbrukar per år, 3 miljoner Km2 skulle behöva odlas, ungefär 5,5 gånger Frankrikes yta.

I Europa, raps eller solros avkastning om 8 900 liter per år per hektar och ankomsten av våra tolv nya europeiska partner kommer att dramatiskt förändra situationen i detta område som en del har stora jordbruksområden och de kommer att behöva se över deras praxis mot bakgrund av den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa förändringar, i kombination med en energipolitik med fokus på ren vegetabilisk olja, kommer att möjliggöra odling av hundratusentals hektar oljeväxter.

I fattiga länder lämnas redan sådana områden - till och med miljoner hektar - till följd av brist på marknader för en särskild gröda eller avlägsnas genom avskogning eller bränning och är avsedda övergivenhet på grund av att humus försvunnit som är nödvändig för odling.

Alla dessa länder skulle kunna användas för odling av vissa oljeväxtfrön samt produktiv jatrophaen som kommer att presentera den ytterligare fördelen att (åter) skapa en humus och värde och dessa övergivna mark eller i processen av att vara (vetenskapligt namn jatropha är jatropha curcas L. - 650 till 800 liter per hektar [6]).

Här som där produceras all denna olja som kommer att bli föremål för en handel: antingen lokalt producerar byn eller staden sin egen energi (i både sinnen av termen), antingen nationellt eller internationellt, bönderna organiserad i ett kooperativ som levererar en stor energioljemarknad som driver fordon eller värmekraftverk här och där. Låt oss inte glömma att denna dö kan springa på olja från den ena änden till den andra med, som ett resultat: mycket litet utsläpp av växthusgaser under drift.

3 förutsätter sinne

Dessa idéer verkar attraktiva från början, men de är bara på tre kumulativa och tvingande förutsättningar. Endast ett av dessa villkor är inte uppfyllt och förändring är inte möjlig.

Skick 1: ett tekniskt, ekonomiskt och politiskt tillstånd :

Vid första anblicken verkar den här filen bära intressen mot tankarna, men det är faktiskt inte av två anledningar: det första är att förr eller senare kommer de att tvingas att skryta omkonversionen och industrin ren vegetabilisk olja är vägen, långt ifrån, minst annorlunda och minst traumatiska för att passera hindret. Vegetabilisk olja är den produkt som mest liknar olja. Den andra är att näringslivet med att sälja olja är närmast ett yrke som ännu inte finns på global nivå: säljer energioljaolja. (Eftersom industrin inte existerar kan vi inte prata om priser idag: det finns ingen efterfrågan, så det finns inget utbud, så det finns ingen De oljor som marknadsförs idag är inte rent energiska, så de presenterar specifikationer - därmed produktion och marknadsföringskostnader - det är inte de framtida energoljorna).

Tankfartyg har utrustningen och know-how och sätter dem i kretsen är det bästa sättet att få sitt samarbete istället för sin motstånd. Vi kan också göra samma anmärkning för oljedrivarna.

Om vi ​​vill att systemet ska fungera behöver vi en uppföljning av samma kvalitet som vi vet för olja eller för mat eller industriell olja. Endast dessa yrkesverksamma kan arbeta frågan till framgång i tid.

Det kan vara lämpligt att be dem att tänka med motortillverkare, en produkt som består av en blandning av olika omodifierade oljor med energipotential och fluiditet följt som skulle kunna jämföras över hela världen.

På samma sätt som dagens olja kunde vi optimera produkter för olika typer av användningsområden: a - vägfordon och småbåtar eller fartyg, b - tåg och medelbåtar eller fartyg, flygplan med dieselmotorer, c - stora fartyg och dieselkraftverk, värmekraftverk och slutligen d-jetflygplan. Det här kan vara framtiden för olja ...

För att detta system ska kunna genomföras krävs det också att politiker samarbetar, eftersom de har legitimitet att införa internationella lösningar. Det är upp till dem att fastställa den lokala beskattningen som bestämmer konsumentpriset.
Detta system kräver slutligen samarbetet mellan finansiärer eftersom de har medel för att finansiera de nödvändiga investeringarna.

Följande andra och tredje villkor måste vara föremål för en obligatorisk laglig skyldighet för varje leveransavtalets giltighet och måste registreras i en skriftlig specifikation som måste åtföljas av leveransen.

Om specifikationerna inte respekteras korrekt måste leveransen inte ske. Om man inte följer ett så strikt rättsligt förfarande bör idéerna i denna not inte genomföras. (Denna speciella punkt överensstämmer med andan i det ovannämnda 2003 / 30 / EG-direktivet. Se till exempel: Artikel 4 punkt 2 punkt d).

Skick 2: ett jordbruksförhållande.

Om detta villkor inte är uppfyllt är inte bara förändring inte möjlig, men det är inte ens önskvärt eftersom det skulle vara värre än sjukdomen. Det är samma sak om vi utövar avskogning för att plantera oljeväxter. Det är bättre att fortsätta med fossila bränslen, förstörelsen blir också oundviklig, men lite långsammare ...

Av ovanstående skäl att användningen av kemikalier inom jordbruket genererar stora mängder växthusgaser är det absolut nödvändigt att de kulturella metoderna som används för oljeväxtproduktion använder sig av ett jordbruksbegrepp. hållbar (det vill säga bevarar resurser och undviker kemikalier). Eller åtminstone motiverat jordbruk (vi använder kemikalier, men endast när det behövs och endast det belopp som behövs), annars kommer det att bli värre än sjukdomen.Man kan också nämna det "integrerade" jordbruket som är ett koncept där exploateringsmetoden är global. Det tar hänsyn till växelverkan mellan olika odlade arter nära varandra för att minimera användningen av kemiska ingångar och öka den positiva effekten av komplementariteten hos naturliga processer mellan dem [7].
En resurs verkar mycket lovande och studeras för närvarande i flera amerikanska universitet, det är mikroalger oleaginösa (diatom). De skulle innehålla stora mängder olja, har potential att skörda i mycket snabb takt, och skulle kräva liten yta för hög avkastning [8].

I alla fall är de ämnen som skyddas maximalt på högsta globala politiska nivåen: vatten, luft, jord, biologisk mångfald och landskap som de är de mest värdefulla naturliga commonsna för mänskligheten.

Skick 3: ett kommersiellt tillstånd.

Dessa förslag skulle sakna hälften av sitt mål om de inte ledde till en signifikant förbättring av de fattigaste människors situation på jorden.
Un humain digne de ce nom ne doit plus accepter de vivre confortablement sur la même planète que des milliards d’hommes et de femmes qui n’ont même pas le minimum vital et qui meurent chaque année par millions de l’extrême pauvreté. Cela est d’autant plus insupportable qu’il existe désormais la présente idée qui permet de garantir à la fois l’essentiel du niveau de vie des plus riches et l’accès à une « vrai vie » pour les plus pauvres sachant que la « vraie vie » n’est pas forcément le passage au rock’n roll et au soda brunâtre…
För att uppnå detta är det viktigt att insamling och handel med oljeväxter och oljor organiseras i enlighet med reglerna för rättvis handel, annars kommer det uttalade målet att utveckla fattiga länder inte att uppnås och skillnaderna kommer inte att uppnås än att förstärka.

Att uppmuntra fattiga länder att bli producenter och exportörer av rikedom (för deras räkning) är förmodligen mer intelligent och användbar än att ge dem bara ens stora bidrag.
För att orientera planeten permanent mot denna lösning måste vi inleda en opinionsrörelse idag som genererar tillräckligt stort tryck på politiker för att förstå att vi inte kan vänta.

Vi byter era.
Nous sommes en train de quitter une époque où les technocrates cherchaient comment faire passer la filière « huile végétale » sous les fourches caudines du Roi Pétrole.
Vi kommer snart att gå in i en ny era där världens ledande energikälla inom transport och uppvärmning kommer att vara ren vegetabilisk olja och där oljan måste anpassa sig till sina krav.
Vi måste titta på detta som en andra chans att naturen ger oss. Det är upp till oss att inte göra samma misstag som med förförandet av olja och till oss för att optimera resursen och de ekonomiska vinsterna för att säkra våra efterkommers framtid. Det är vårt ansvar. Ren vegetabilisk olja är varken en kung eller en gud. Det är ett utmärkt verktyg för hållbar utveckling, det är allt.

Referenser

[1] http://cdiac.esd.ornl.gov/index.html sedan "FAQ".
[2] http://www.oilcrisis.com/
[3] http://www.oleocene.org/
[4] http://www.rbm.who.int/
[5] http://europa.eu.int/
Se: alineas # 9, # 12, # 22, # 27 och art. 2 punkt 2 punkt j och konst. 3 punkt 2 punkt a.
[6] http://www.jatrophaworld.org/
[7] EU-rapport om biologisk mångfald inom jordbruket
[8] Om detta ämne, se denna sida

Läs mer: den utmärkta .pdf av samma författare.


Fördelar med ren vegetabilisk olja som bränsle
Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *