Forskning och utveckling: Nya mål kontrakt Stat Ademe 2007-2010


Dela den här artikeln med dina vänner:

Byrån ser sin kompetensförmåga förstärkt och kommer bättre att rikta in sina finansiella insatser. Det kommer också att definiera och genomföra ett dussin stora forskningsprogram för att främja innovation.

(...)

Det nya kontraktet måste göra det möjligt för ADEME att genomföra sin verksamhet i en mycket stark utveckling. Klimatförändringar, ökad efterfrågan på råvaror och energi: övervägande av miljöfrågor blir allt vanligare. För att fortsätta att bättre reagera på dessa nya utmaningar utvecklas ADEMEs företag. Byrån, som har genomgått stora förändringar under de senaste fyra åren, har visat sin anpassningsförmåga.

Fortsättningen


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *