Minska metanutsläpp med 2015


Dela den här artikeln med dina vänner:

Förenta staterna har just tecknat med 13 andra länder ett protokoll för att minska metanutsläpp från 2015. För att uppnå detta måste industriländer hjälpa de fattigaste länderna att införa effektiv teknik för insamling av växthusgasutsläpp, särskilt i kolgruvor och på olje- och gasfält. Den amerikanska administrationen uppskattar några 53 miljoner dollar på 5 som en del av kostnaden för detta initiativ.

Målet är att inom tio år fånga inte mindre än 9 miljoner ton metan per år, som kan säljas som en energikälla. Industriister och miljövänner välkomnar detta avtal, inklusive stora sändningsnationer som Kina och Indien. Men vissa beklagar öppet Vita husets vägran att ratificera Kyotoprotokollet
hanterar den främsta orsaken till växthuseffekten, koldioxid (CO2). I själva verket är andelen metan i detta fenomen bara 16% mot mer än 60% för CO2. De andra signatärerna är Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, Italien, Japan, Mexiko, Nigeria, Storbritannien, Ryssland och Ukraina. NYT 17 / 11 / 04 (USA och 13 andra stater är överens om att driva för att samla metan)

http://www.nytimes.com/2004/11/17/politics/17enviro.html


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *