Återkomsten av den vanliga saknade massan


Dela den här artikeln med dina vänner:

Under de senaste åren har astronomer kommit att lära känna mer om sammansättningen av vårt universum: 70% mörk energi, 25% mörk materia (både lika mystisk) och om 5% vanlig materia.

Enligt den normala kosmologiska modellen har det totala antalet elementära partiklar som bildar denna vanliga materia (baryoner som protoner och neutroner) varit konstant sedan
Big Bang. Men de baryoner som upptäcks i vårt närmaste universum är hälften så många som i Big Bangs universum. För att ta hänsyn till den saknade halv ger teorin därför existensen av vad som kallas infall (Warm-Hot Intergalactic Medium), en intergalaktisk nät av varm, diffus gas. Fortsatt publicerade arbeten för två år sedan med fyra lag av astronomer, Fabrizio Nicastro av Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, och kollegor studerade absorptionsspektrum kvasaren Markarian 421, från Observatory uppgifter X-ray Chandra och observationer av utsläpp i ultraviolett. De har
uppdagade därmed närvaron av joner (kol, kväve, syre och neon) i två gasmoln uppvärmda till nästan en miljon grader Celsius korsad av kvasaren. Genom att extrapolera till hela universum var storleken på dessa WHIM-representanter belägna vid 150 och 370 miljoner ljusår från jorden, att forskare kunde noggrant uppskatta densiteten hos baryoner som ingår i denna typ av miljö. .

Och denna uppskattning motsvarar den saknade massan. Nya instrument kommer utan tvivel att behövas för att slutföra denna forskning. Det var planerat att installera en spektrograph på Hubble
men den osäkra framtiden för teleskopet äventyrar nu detta projekt.

NYT 08 / 02 / 05 (Återställa förlorade atomer av kosmos)
http://www.nytimes.com/2005/02/08/science/space/08mass.html
http://chandra.harvard.edu/press/05_releases/press_020205.html
http://web.mit.edu/newsoffice/2002/hotgas-0814.html


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *