Storbritannien och Sverige är på väg att uppfylla Kyoto-målen


Dela den här artikeln med dina vänner:

Storbritannien och Sverige verkar det enda europeiska undertecknat Kyotoprotokollets länderna sannolikt kommer att uppnå sin gas minskning av växthusgaser utsläpp, medan det verkar osannolikt att Italien och Spanien.

Avtalet som undertecknades vid Kyoto i Japan i 1997 har ratificerats av 155-länder och trädde i kraft i februari. Undertecknarna europeiska länder åtagit sig att uppnå genom 2012 totala nivån på utsläppen av växthusgaser (GHG) 8% lägre än 1990. Efter detta åtagande ansåg EU det nödvändigt att göra en fördelning av bördan av detta mål bland de femton medlemsstaterna. Detta kan vara negativt (-21% för Tyskland), ingen (0% för Frankrike) eller positiv (+ 15% för Spanien). Ett positivt mål innebär att ett land tillåts öka sina utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 med tanke på dess nuvarande ekonomiska utvecklingen, men bara upp till en viss tröskel. De signatära länderna måste därför införa en energipolitik som överensstämmer med målen. De måste varje en handlingsplan med en särskild tidtabell som gör det möjligt för dem att uppnå dessa mål.

Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *