Artikel om ekonomi i Referenser, ekonomisk tidskrift

Christophe och Christine, Tom Thumbs of Econology Artikel skrivet av Stève Polus efter en intervju med Christine och Christophe (ansvarig för denna webbplats och den ekologiska butiken) som genomfördes i oktober 2008. Denna artikel uppträdde i 8 November 2008 Referenser. Referenser är ett ekonomiskt komplement till arbetserbjudanden som innehåller några sidor [...]