Sylvain David: Vilka energikällor härifrån till 2050?


Dela den här artikeln med dina vänner:

Världens energiproduktion når årligen 10 miljarder ton oljeekvivalent (tå). Den tillhandahålls huvudsakligen av olja, gas och kol, mycket ojämnt på planetens nivå. Om de rika länderna slösar, har många utvecklingsländer och tätbefolkade länder ett legitimt intresse att massivt öka sin konsumtion under de kommande årtiondena. Energiscenarier förutsäger en ökning från 50 till 300% av den globala energiproduktionen av 2050. Det är redan uppenbart att en sådan ökning inte kan göras på den nuvarande modellen, baserad på fossila bränslen, vars reserver är begränsade och vars användning leder till massiva utsläpp av CO2 som är ansvarig för en storskaliga klimatförändringar.

Utvecklingen av nya energikällor är oundviklig nuförtiden, oavsett vilka ansträngningar vi kommer att kunna göra för att kontrollera efterfrågan. Dessa alternativa källor är välkända och relativt väl kvantifierade. Kärnkraft verkar vara den enda lättillgängliga storskaliga källan, men kräver betydande kapitalmobilisering och allmän acceptans. Solenergi är en viktig källa, men dess genomförande är fortfarande extremt dyr och komplex. Det är emellertid redan konkurrenskraftigt i områden utan elnät. Vindkraft representerar en begränsad insättning och kommer antagligen inte att överstiga 10% elproduktion, och fortfarande intermittent och slumpmässigt. Biomassa är en intressant rutt, men svår att utvecklas i stor skala. Andra källor (geotermiska, vågor, tidvatten, ...) verkar inte kunna tillgodose en stark efterfrågan. Lagring av energi (särskilt väte) är långt ifrån att behärskas. Det representerar en betydande teknisk utmaning, och kan göra intermittenta energier mer intressanta i framtiden. Slutligen representerar termonukleär fusion en massiv källa, men kan inte vara tillgänglig före slutet av seklet.

Si le développement de l’électro-nucléaire au niveau mondial est sans doute la façon la plus rapide pour lutter contre l’effet de serre, cela ne sera en aucun cas suffisant. Le défi énergétique et climatique auquel nous sommes confrontés, nécessite la mise en place de la capture du CO2 émis par les centrales utilisant des combustibles fossiles et un développement soutenu des énergies renouvelables. Les alternatives aux énergies fossiles présentent leurs propres inconvénients, mais il n’est pas certain que nous ayons encore le choix «

Lyssna på konferensenSylvain David är forskare vid CNRS sedan 1999 vid Institutet för kärnfysik vid Orsay


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *