Biodieselteknik får finska innovationspriset


Dela den här artikeln med dina vänner:

Neste Oils NExBTL-teknik, som möjliggör produktion av biodiesel från vegetabilisk olja och animaliska fetter, har fått ett finskt innovationspris i summan av 20.000-euro från Federation of Chemical Industries.

Produktionsanläggningen öppnas under 2007 sommaren och kommer att ligga på Neste Oil raffinaderi i Borgå.

Denna teknik är för tillfället unik och bidrar till EU: s mål, dvs 5,75% av biobränslen från 2010. Bränslet som erhålls genom denna process kan användas som för fordon eller blandas med normal diesel. I blandningar bidrar biodiesel till minskningen av NOx-utsläpp från fordonsutsläpp. Neste Oil förhandlar för närvarande om byggandet av växter baserade på denna teknik i Österrike och Frankrike.

För mer information kontakta:
- Finlands kemisk industri webbplats: http://www.chemind.fi/home
- Neste Oil Finland webbplats: http://www.nesteoil.com
För mer information :
- Kontakt på Neste Oil: Jyrki Ignatius - Tel: + 358 50 458 7034
- Kontakt hos Riitta Juvonen - Tel: + 358 9 1728 4318 eller + 358 40 515 7107 -
email: riitta.juvonen@chemind.fi
Källor: Neste Oil hemsida: http://www.nesteoil.com
Redaktör: Marie Aronson, vetenskaplig bilaga


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *