Hämta: Asbest: Hälsorisker av korta fibrer av Afsset


Dela den här artikeln med dina vänner:

Korta fibrer och fina fibrer av asbest Afssets uppfattning
Samlad expertrapport
publicerad i februari 2009.

Beaktande av det dimensionella kriteriet för karakterisering av hälsorisker i samband med inandning av asbest.

Re-utvärdering av toxikologiska, metrologiska och epidemiologiska data i syfte att utvärdera hälsorisker i den allmänna och yrkesmässiga befolkningen.

Afssets uppdrag är att bidra till att säkerställa miljö- och arbetshälsosäkerhet och att bedöma de hälsorisker de kan utgöra. Den ger de behöriga myndigheterna all information om dessa risker samt den sakkunskap och det tekniska stöd som krävs för att utveckla lagar och andra författningar samt genomförandet av riskhanteringsåtgärder.

Läs mer:
- Asbest = 100 000 död i Frankrike?
- INRS-plats på asbest


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Asbest: Hälsorisker av korta fibrer av Afsset

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *