Hämta: Europa 2008-rapporten om förnybara energikällor i EU


Dela den här artikeln med dina vänner:

Stat för förnybara energikällor i Europa, 2008-upplagan

I 2008, bekräftade EU sitt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20% av 2020 att begränsa energiförbrukningen 20% genom förbättrad energieffektivitet, och att tillföra 20% andelen förnybara energikällor i EU: s slutliga energiförbrukning.

Ces engagements seront transposés dans la législation, comme la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, qui a été acceptée en 2008. En réponse à la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, l’une des premières et plus importantes mesures en 2009 pour les États membres sera le développement de leurs « plans d’action pour les énergies renouvelables ». Ils planteront le décor pour les investisseurs, les communautés et les industries locales et régionales, montrant le chemin pour la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et pour la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans le secteur de l’énergie, tout en offrant une grande opportunité de faire face à la crise économique.

Den senare publikationen EurObserv'ER, med stöd av Intelligent energi - Europa (IEE), ger en tillförlitlig referens för experter och tjänstemän från medlemsstaterna med ansvar för att utveckla handlingsplaner för förnybar energi. Under de senaste åren har det visat sig att dess data var väl korrelerad med officiell statistik som publiceras av Eurostat, medan ett år innan de gav. Det erbjuder också intressanta insikter från energifackmän, som påverkar trender och potentiella förknippade förare.

IEE-programmet stöder åtgärder i hela unionen för att undanröja hinder som hämmar tillväxten av förnybara energimarknader.

Den har en viktig roll för att stödja multinationella marknadsaktörer lag (experter, icke-statliga organisationer, regeringar, investerare, industrier och företag) för att uppnå målen 2020 så att de förverkligas på marken.

Läs mer och debatt: RE i Europa i 2008


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Europa 2008-rapporten om förnybara energikällor i EU

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *