Hämta: Biobränslen, Jordbruksingångar


Dela den här artikeln med dina vänner:

Praktikminne av Alain ZANARDO. Industrial Agro Transformations 2005-2006. University Department of AGEN.

Nyckelord: biobränsle, prestanda, produktions jämförelser, kostnader, ingångar, gödningsmedel, flöde, konsekvens CO2, energibalans.

Studien av kulturella ingångar ur energisynpunkt är föremål för detta dokument.
"Energimätning av insatsvaror och jordbruks- och skogsbruksproduktion. "
Alternativ till dessa ingångar och deras inverkan på energigrödor kommer att behandlas. Den samhälleliga aspekten som fokuserar på bondevärlden kommer att ligga bakom.

Innehåll:

Energianalys av 15-grödans ingångar för solros och majs.

Skapande av en energikvivalensbank för varje ingång för att beräkna energianvändningen av grödor.

Tillämpning på energigrödor:
1) Direkt förbränning av frön
2) Ren vegetabilisk olja
3) Estrar av oljor
4) Bränsle etanol

Parallell jämförelse av etanolproduktion i USA och Frankrike.


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Biobränslen, jordbruksinsatser

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *