Ladda ner: Biolubricants: Regulations and Standards in Europe


Dela den här artikeln med dina vänner:

Status för den europeiska förordningen om biologiska smörjmedel av Julie Roiz.

Exempel på Frankrike.

Artikel 44 av lagen om jordbruksorientering av 5 januari 2006:

"För att skydda miljön mot oljeföroreningar och uppmuntra produktutveckling
biologiskt nedbrytbar, sätter ett dekret statsrådet villkoren för förbudet, från och med januari 1 2008er använda i känsliga naturområden av ersättnings smörjmedel för användningar ges av biologiskt nedbrytbara smörjmedel eller som uppfyller kriterierna och krav som fastställs genom kommissionens beslut 2005 / 360 / EG om fastställande av ekologiska kriterier och
tillhörande bedömnings- och verifikationskrav för tilldelning av gemenskapens miljömärke till smörjmedel. "

Konferensstöd på kortet för 5ieme Biomass Meetings på Biolubrifiants organiserade av Valbiom

Läs mer: smörjning och smörjning av vegetabiliskt ursprung


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Biolubricants: regler och standarder i Europa

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *