Hämta: Växthuseffekt, möjliga konsekvenser, IPCC 2007 Review


Dela den här artikeln med dina vänner:

2007 Klimatförändringsbedömning: Påverkan, anpassning och sårbarhet
Sammanfattning för policymakers.

Denna sammanfattning beskriver de viktigaste politiskt relevanta resultaten av den fjärde utvärderingsrapporten från arbetsgrupp II i den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC).

Denna bedömning avser nuvarande vetenskapliga förståelsen av klimatförändringens effekter på naturliga system, som förvaltas av människor och människor, och deras förmåga att anpassa sig och deras sårbarhet.

Den bygger på tidigare IPCC-bedömningar och innehåller ny kunskap som ackumulerats sedan den tredje
utvärderingsrapport. Uttalandena i denna sammanfattning bygger på kapitlen i utvärderingsrapporten och huvudkällorna anges i slutet av varje stycke.


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Växthuseffekt, möjliga konsekvenser, IPCC 2007 bedömning

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *