Hämta: HVP: ingenjörsrapport. Användning av palmolja som bränsle i dieselmotorer. Bilagor.


Dela den här artikeln med dina vänner:

Användning av ren palmolja som biobränsle.

Användningen av palmolja i en dieselmotor kräver framför allt en kunskap om dess fysikalisk-kemiska egenskaper.

Genom att jämföra dem med diesel och andra vegetabiliska oljor, bearbetade eller ej, kommer vi ut av viktiga punkter för att identifiera de möjliga svårigheterna som skulle uppstå för en dieselmotor som körs på palmolja. Resultatet är en analys av fem stora problem och deras möjliga lösningar: viskositet, flampunkt, polymerisering, kemiska reaktioner och fysikalisk-kemiska reaktioner.

Olika lösningar diskuteras, både för Europa och för Afrika i synnerhet.

Länk till ingenjörsrapporten


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): HVP: ingenjörsrapport. Användning av palmolja som bränsle i dieselmotorer. Bilagor.

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *