Hämta: De olika europeiska märkena på bilar


Dela den här artikeln med dina vänner:

EU-direktivet 1999 / 94 / EG december 13 1999 mandat närvaro av en CO2 etikett på nybilsförsäljningen platser i Europa. Flera medlemsländer var inte nöjda med märkets ursprungliga format i direktivet och ville ge konsumenterna mer korrekt information genom att bygga egen etikett.


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): De olika europeiska märkena på bilar

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *