Hämta: Förnybara energikällor: källor och definitioner


Dela den här artikeln med dina vänner:

Förnybara energikällor (RES) och definition av förnybar energi.

Detta dokument utgör en mycket bra syntes och bas för att känna till förnybara energikällor.

Förnybara energikällor (RES)
SERs är fluxenergier. De ständigt regenererar och så deras
värdering begränsar inte deras framtida användning.
Det är främst solens energi och dess derivat: vinden, den
vattenrörelser (strömmar, strömmar, tidvatten, vågor), biomassa,
liksom jordens värmeenergi.

Förnybar energi (RE)
All teknik som omvandlar RES till användbar energi (el, värme,
arbete, belysning, förkylning, ...) kallas förnybara energier.
Exempel är vindturbiner för vindkraftverk, kraftverksturbiner
vattenkraftverk för vattendrag, solvärmare och
solceller för sol, trävärmeutrustning,
biometanering och biobränslen för biomassa energi.

biomassa
Ämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.
Den biomassa som används för energianvändning kommer huvudsakligen från trä och
dess derivat, energigrödor, biologiskt nedbrytbara organiska rester.

Professor: Ir Michel Huart

ULB: s fakultet för tillämpad vetenskap
Akademiskt år 2005 / 2006


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Förnybara energikällor: källor och definitioner

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *