Ladda ner: Manifest för en hälsosam utveckling av biobränslen


Dela den här artikeln med dina vänner:

ValBiom, som en biobränsleledare i regionen Vallonien, har publicerat ett manifest för biobränslen efter de olika attackerna mot dem.

Detta dokument svarar objektivt och vetenskapligt mot dessa kritiker.

Introduktion:

Biobränslen är föremål för intensiv kontrovers ibland mycket demagogisk. Med hjälp av konkreta argument och kvantifieras så mycket som möjligt för att ValBiom vill fästa uppmärksamheten på fördelarna med biobränslen utvecklingspolitiken och åtgärder som kan utvecklas för att begränsa eventuella negativa effekter.

Sammanfattning:

- Introduktion
- Energidiversifiering inom transport
- CO2-rapporten
- Biobränslen och avskogning
- Miljöpåverkan på jordbruket
- Påverkan på jordbrukspriserna
- Jordbrukspotential
- socioekonomisk inverkan
- Rationell energianvändning

sajten ValBiom

Agrocarburants et biocombustibles sur les forums


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Manifest för en hälsosam utveckling av biobränslen

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *