Ladda ner: Pesticid luftföroreningar


Dela den här artikeln med dina vänner:

Bekämpningsmedel i luften i Lower Normandy 2003-2005 av Jean Paule GOGUET

Si certains chiffres sont spécifiques à la Basse Normandie, la plupart des informations sont « extensibles » à la France entière.

Introduktion

Produkter för att bekämpa skadliga bedöms organismer används i stora mängder i olika områden: för det första jordbruket, men även vägen (vägunderhåll och järnvägar), träförädling och andra privata eller offentliga användningsområden (trädgårdsarbete, gröna utrymmen, behandling av lokaler ...).

Den europeiska marknaden är världens näst största marknad. Frankrike är den största konsumenten av bekämpningsmedel i Europeiska unionen och den tredje största i världen efter USA och Japan.

I många år har miljökvalitetsövervakningskampanjer visat förekomsten av vissa bekämpningsmedel och deras sönderdelningsprodukter i mark och vatten och har nyligen nyligen haft studier förekomsten av bekämpningsmedel i regnvatten och därmed i luften vi andas.

Läs mer:
- Bekämpningsmedel och bostäder, ett juridiskt vakuum?
- Konferens om jordavverkning av Claude Bourguignon
- En övervakningsplats för luftföroreningar i ditt område


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Förorening av luften med bekämpningsmedel

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *