Ladda ner: Pantone process: experimentell installation på en panna


Dela den här artikeln med dina vänner:

Förstudie av en experimentell pannaaggregat baserad på Pantone-tekniken

P.Pantone GEET-processen var föremål för ett slutprojekt som avslutades vid Ensais för att erhålla ENSAIS-ingenjörsutbildningen. Vi presenterar inte processen här, som ska vara känd för läsaren genom att läsa experimentell rapport från denna studie. Låt oss bara säga att den här studien banar vägen för många kompletterande experiment som måste utföras för att den övergripande förståelsen av processen ska kunna användas. Pannanordningen, som anges i rapporten, ingår i dessa kompletterande studier.

Läs mer: Pantone sammansättning experimentell panna


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Pantone process: experimentell installation på en panna

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *