Ladda ner: Excitation Power of a Wind Turbine


Dela den här artikeln med dina vänner:

Kontroll av exciteringskraften hos en vindkraftverk

Laboratoriet för material och förnybara energier, universitet Abu Bakr BELKAID. Tlemcen, Algeriet.

Nyckelord - Kontroll, automatik, el, vindkraft, vind, hybridsystem, hastighet, nätverk.

Sammanfattning - Det är (blir) intressantare att använda förnyelsebara energikällor, såsom vind, oceaner och solen för elektrisk energi. I vårt fall vill vi öka kraften för utvinning av en aergénérateur 1500 watt under förändringar i vindhastigheten, och av den dynamiska beteende av systemet, vilket i vårt fall, ett hybridsystem. Därför föreslår vi två operativa metoder:

Första metoden: driften av att upprätthålla fördelningen av vindhastigheter har ett konstant värde vid ett isolerat system.

Andra metoden: Synkroniseringsoperation för systemet anslutet till ett nätverk.

I vårt fall visar simuleringen att
Isolerat system är mer effektivt än det låga energisystemet eftersom effekten av det isolerade systemet kommer att vara mer adekvat så vi har föreslagit en vindkraftverksstrategi.


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Excitationskraft av en vindkraftverk

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *