Andningsförgiftning av dieselpartiklar


Dela den här artikeln med dina vänner:

Luftkvaliteten har blivit en viktig fråga i industripolitiks miljöpolitik.

Indeed, indicier från epidemiologiska studier under de senaste tjugo åren, används för att fastställa ett troligt samband mellan vissa föroreningar, såsom luftburna partiklar och dödlighet eller sjuklighet av respiratoriska och kardiovaskulära.

Men det är inte alltid lätt att fastställa ett tydligt orsakssamband mellan en viss förorening och hälsoeffekt. Dieselpartiklar har varit inblandade i snabbt försämrade luftvägssjukdomar som astma, eftersom deras lilla storleken gör dem tillgång till den djupa lungan.

Nyliga experimentella studier har belysat de molekylära mekanismer som ligger till grund för det inflammatoriska svaret som induceras av dessa partiklar. Dessa kan gå igenom produktionen av aktiverade syrgasarter som spelar
en central roll som för närvarande är erkänd i många sjukdomar.

Ladda ner sammanfattningen


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *