Omvandla kol till el utan att ge CO2?


Dela den här artikeln med dina vänner:

Europeiska kraftverk ökar långsamt men säkert.
Experter uppskattar att nya kraftverk med en total avkastning 200 000 MW (ungefär 200 stora kraftverk) kommer att byggas av 2020. Att med tanke på att förnybara energikällor kan fylla en medellång till lång sikt denna brist kommer kol alltid intar en viktig plats. Detta bränsle gör emellertid inte eniga grund av de utsläpp den genererar CO2 och stärka dess användning inte är i enlighet med Kyoto-protokollet som kräver en global minskning av utsläppen av koldioxid.
Det är därför nödvändigt att öka effektiviteten hos växterna för att producera mer el från bränslet, men också mindre CO2.

Des chercheurs de six chaires de l’université RWTH d’Aix la Chapelle travaillent en commun avec les entreprises RWE Power, E.ON, Siemens et Linde sur le projet OXYCOAL-AC pour concrétiser cet objectif. Le projet OXYCOAL-AC est finance dans sa première phase a hauteur de 6 millions d’euros par le Ministère de l’Economie et du Travail (BMWA), le Ministere de la Science et de la Recherche (MWF) du Land de Rhenanie du Nord Westphalie ainsi que des partenaires industriels. C’est le premier projet retenu dans le cadre du programme « concept de recherche et développement de centrales à énergies fossiles a faibles émissions » (COORETEC) mis en place par le BMWA a la fin 2003.

La première phase du projet « Développement de composants » qui s’étendra jusqu’en 2007, se rapporte principalement a des études de base, comme par exemple le développement et l’optimisation de pièces en céramique, d’appareils et de modules pour le procédé a membrane, ou alors la combustion d’oxygène dans un milieu hautement concentre en CO2.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *