Mycket sent börjar Frankrike att oroa sig för utvecklingen av CNG-industrin


Dela den här artikeln med dina vänner:

Medan mer än 4 miljoner fordon körs på CNG i världen, cirkulerar endast 3.000 i Frankrike. Med en dyr olja och de mål som fastställs genom Kyotoprotokollet har Frankrike nyligen satt upp målet om 100.000-fordon i 2010.

I ett sammanhang där transport är 30% av energiförbrukningen i en fransk och 27% av utsläppen av växthusgaser, grönboken från Europeiska kommissionen understryker vikten av att främja en progressiv tillväxt i andra energikällor och sätter målet att ersätta 2020, 20% av konventionella bränslen med alternativa bränslen.

En naturgasbil är ett vanligt bensinfordon som ursprungligen modifierades av tillverkaren, helt enkelt utrustad med en eller flera tankar, en mätstift och en extra motorströmförsörjning för naturgas. De bilar som för närvarande finns på marknaden kallas bi-bränsle gas / bensin fordon, eftersom de arbetar med båda energierna. Tack vare sin naturgasbehållare kan ett bi-bränslefordon i genomsnitt 300 km mer än ett konventionellt fordon. Faktum är att naturgasens autonomi (från 200 till 500 km beroende på modellerna) läggs till som relaterar till bränsletankens innehåll, som förblir oförändrat. Fordonet drivs främst av naturgas och övergången till bensin är automatisk så snart naturgasbehållaren är tom.

Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *