En multinationell vill flytta en glaciär


Dela den här artikeln med dina vänner:

Pascua Lama-projektet är äkta! En multinationell vill flytta en glaciär för att släcka sin törst efter guld!

I en tid då vatten börjar bli ett allvarligt problem på vår planet, föreslår guldbolaget, inte mer och inte mindre än att flytta en glaciär för att kunna utnyttja i fred guldminen som ligger under. Och detta, trots att tiotusentals chilenare lever, till stor del tack vare vattnet från glaciären.

Självklart Barrick Gold Corp a pris soin de s’entourer de « spécialistes » de la question.

Aussi propose t-elle une alternative « environnementale » acceptable. En effet, afin de ne pas gaspiller une inestimable quantité d’eau, il est envisagé de découper d’immenses parties du glacier, puis de les déplacer à proximité d’un autre glacier dans lequel les blocs sont censés se fondre.

Par ailleurs, il conviendra en toute simplicité de dériver la rivière alimentant les populations en aval, et d’installer une usine de traîtement de l’eau, histoire de continuer à abreuver les autochtones d’une eau « non polluée ».

Om de planerade åtgärderna verkar vara hedervärdiga på papper, är dessa lösningar inte alls smaken av några experter som tror att det inte går att förutse hur en glaciär uppträder efter mänsklig intervention.
Personne ne peut affirmer que la glace ainsi déplacée continuera à alimenter les nappes phréatiques, ni la manière dont le glacier « amputé » réagira. Par ailleurs, prévoir de dépolluer ( à des fins de consommation ) une rivière conscencieusement contaminée par diverses substances toxiques ( arsenic et métaux lourds notamment ) peut se révéler à hauts risques en cas de dysfontionnement quelconque.

Om det här projektet ska ge sina första nuggets i 2009De chilenska och argentinska tillstånden (gruvan ligger vid gränsen) har redan utfärdat operativa avtal, den plats som ska startas från första kvartalet 2006. Det är också inte förvånande att flera miljöorganisationer vill dra världens uppmärksamhet åt denna potentiella ekologiska katastrof.

Källor: Libération et HoaxBuster


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *