L'Usine Nouvelle: Olja, varför priserna fortsätter att blöda.


Dela den här artikeln med dina vänner:

Un regard de « spécialiste de l’industrie » sur la hausse du prix du pétrole dans le magazine « L’Usine Nouvelle » de cette semaine.

Sammanfattning: Världens oljekonsumtion ökar stadigt. I 2004 har den ökat med 3.2% över 2003. Med populariteten för 4-4 stora motorer, utvecklingen av Kina, Indien och andra framväxande länder, kommer utvecklingen att accelereras ytterligare.

Två frågor dominerar marknaden:
- Vad är Saudiarabiens sanna produktionskapacitet, som kan fungera som säkerhetsventil i en kris?
- Vilka konsekvenser kommer knappheten att göra för att investera i lågkostnadsproduktion?

Saudiarabien (vars produktion uteslutande är ansvarig för nationella företag med offentligt kapital) har alltid hävdat att den har kapacitet att snabbt öka (några veckor eller månader) sin produktion med ett minimum av investeringar att begå. Men lugnande påståenden mot västerlänningar är inte längre tillräckligt. Inga gigantiska fält har upptäckts i trettio år, inlåningen är åldrande och extraktionstekniker har hittat sina gränser. Med sanningenstestet har Saudiarabien just erkänt att det i verkligheten skulle ta 2-3 år att öka produktionen, till kostnaden för kolossala investeringar, för ett otillfredsställande belopp och en olja förmodligen av dålig kvalitet.

Deuxième source d’inquiétude: le manque d’investissement des « majors ». L’Agence internationale de l’énergie estime à 6200 milliards de dollars les investissemnts qui devraient être faits dans les 25 années à venir pour espérer pourvoir à la demande. Donc 180 milliards de dollars par an, soit 50 milliards de plus que ce que font actuellement les pétroliers. De plus, personne ne sait si Yukos (compagnie russe)échappera à la faillite, entrainant avec elle tous ses projets d’infrastructure. La tendance chez les compagnies pétrolière est donc au repli, au rachat d’actions plutôt qu’aux investissements hyperrisqués à faible visibilité.

« La prospérité actuelle, il est vrai, ne pousse pas aux efforts douloureux de productivité dans les compagnies pétrolières occidentales. Toutes savent pourtant qu’elles ont mangé leur pain blanc depuis longtemps. Les nouveaux territoires d’exploration et de production, qu’il s’agisse des très grands fonds ou des très grands froids […] supposeraient des investissements gigantesques. Personne, pour l’heure n’a envie de prendre des risques énormes »

Slutsats: ganska störande.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *