Washington erkänner att växthusgaser är ansvariga för global uppvärmning.


Dela den här artikeln med dina vänner:

Rapporten som lämnades till kongressen av James Mahoney, statssekreterare för klimatforskning, medger att växthusgaser är den främsta orsaken till global uppvärmning. Men detta faktum hittills förnekades av Bush-administrationen.

Faktum är att GW Bush alltid har vägrat att ratificera Kyotoprotokollet (ännu undertecknat av Clinton-administrationen). I mars 2001 förklarade han: "Jag tror inte att staten måste kräva att växterna minskar sina utsläpp av koldioxid, eftersom denna gas inte är" förorenande "enligt lagen om ren luft. Och "Jag motsätter mig Kyotoprotokollet [...] eftersom det skulle på allvar skada USA: s ekonomi. ". Han avskedade sedan problemet genom att hävda det byråkratiska ursprunget av dokument som visade det mänskliga uppkomsten av global uppvärmning. Han uppfyllde kraven från energilobbierna, som i stor utsträckning hade finansierat sin kampanj.

Men denna inställning som stred mot sunt förnuft hade gradvis höjt rösterna hos några av hans medarbetare och industrialister att hans plan "klimatsyn" inte hade tystnat. Slutligen, med Mahoney-rapporten, undertecknad av statssekreterare för energi och handel, är det sin egen administration som officiellt motsätter sig det. Det kommer bli svårt för honom att ignorera det.

För att få veta mer: läs filen på Radio-canada.ca


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *